header familiedocumentatie

 


 

Overzicht documenten

 
1.Tentoonstelling Museum
1. Lezing door Drs. Brinkgreve
2. Eerste Peranakan Tentoonstelling
3..Diashow van de 1st Peranakan Tentoonstelling
 
2. Fotoalbums
1. Fotoalbum I
2. Beschrijving fotoalbum deel I
3. Fotoalbum II
4. Beschrijving fotoalbum deel II
5. Fotoalbum Bie Giok Tan
6. Fotoalbum Familie Kan Hok Hoei
 
3. Correspondentie met Jappenkamp
1. Correspondentie met Jappenkamp
 
4. Theecontract
1. Origineel theecontract
2. 1843 In naam des Konings theecontract
3. Samenvatting gedenkboek der Ned. Ind. theecultuur, Cohen Stuart.
4. Geschiedenis van de Gouvs.theecultuur op Java, van de Chijs en Tan Soei Tong
 
5. Huizen
1. Gaboes
2. Gedong Dalem Buitenzorg
3. Kroekoet
4. Villa Meiling
5. Tjitjoeroeg
6. Teuku Umar
7.1 Parapatan nr.40 vh 25, Batavia
7.2 Parapatan panorama's
 
6. Kong Koan aktes
1. Diverse originele aktes
 
7. Opium en Zoutregie
1. Sumatra OZR
2. Madoera OZR
3. OZR
4. OZR
5. 1940 OZR
6. West-Borneo en Pasoeroean
 
8. Zielentabletten of Sinci's
1.1. Sinci's Lie, z/w
1.2. Sinci's Lie + Altaar, kleur
2.1. Kan tabletten met vertaling
2.2. Kan Tablets by Ng Christopher
 
9. Lie Tjoe Hong
1. De tuin van Lie Tjoe Hong door Wigman in Teysmannia
2. Een Chinese tuin in Batavia door Wigman 1891
3. Erfenis conflict
4. Kong Koan Panelen Lie Tjoe Hong
 
10. Tan Tjoe Lee - amateur fotograaf
1. Stereofoto's Gaboes en Bromo
2. Diverse foto's Haarlem en Ned.Indie
3. Foto Marnixstraat-Leidsegracht, Amsterdam
 
11. Teddy Kan Hay An
1. Teddy Kan Hay An
2. Dagboek Teddy Kan Hay An
 
12. In en om Batavia 1938
1. In en om Batavia 1938
 
13. Burma Brief aan H.H. Kan
1. Burma Brief aan H.H. Kan
 
14. Liong Heng Thung.
1. Introducing Liong Heng Thung
2. In the Shadow of a Volcano
3. The Pigeons and the Witch Doctor
 
 
 
 
 
 
 

Correspondentie met Jappenkamp

 
 
 
briefwisseling
 

1943 Kan Dary aan H.H.

 
briefwisseling
 
1943 Kan Lou aan H.H. Serang
 
briefwiseling
 
1943 Kan Dary aan H.H.Djatinegara
 
kaart
 
1943 Kan Hay Liang aan Kan Hok Hoei
 
kaart
 
1943 Tan Tj.Lee wed aan H.H.
 
kaart
 
1943 Tan Tj.Lee wed. aan H.H.Tionghoa
 
briefkaart 1944
 
1944 Kan R aan H.H. Tiong Hoa
 
briefkaart
 
1944 Kan R aan H.H.
 
 
1945 post mw Schepper
 
post
 
1945 post mw Schepper
 
post
 
1945 post Mevr. Schepper.b
 
post
 
1945 post Mevr Schepper
 
post
 
1945 post Hoo Thiam Hin.b
 
post
 
1945 post HooThiam Hin
 
post
 
1945 Post Kurt Ehmcke
 
post
 
1945 Post Kurt Ehmcke.b
 
uitkering
 
1945 Uitkering H.H.Kan
 
uitkering b kant
 
1945 Uitkering H.H.Kan.b
 
 
 
 

 

 

 

-back to top-